SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konstytucja jako efekt kompromisu politycznego”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Konstytucja jako efekt kompromisu politycznego”.

Punktem wyjścia rozważań naukowych podczas konferencji jest rocznica uchwalenia ustawy z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która obowiązywała od 1 czerwca 1921 roku (ze zmianami wprowadzonymi 2 sierpnia 1926 r.) do 23 kwietnia 1935 roku. Uchwalona w efekcie kompromisu politycznego Ustawa zasadnicza utrwaliła kształtujący się od jesieni 1918 r. republikański charakter państwa polskiego oraz parlamentarny system rządów oparty zarówno na doświadczeniach demokracji zachodnich, jak i uwzględniający polskie tradycje ustrojowe.