SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Podsumowanie II edycji projektu „Aktywni dla Polski”

W piątek 12 lipca zakończyliśmy II edycję programu „Aktywni dla Polski”, skierowaną do młodych Polaków z Ukrainy i Białorusi.

Podczas trwania projektu nasi goście mieli okazję uczestniczyć w szeregu zajęć, wycieczek, spotkań oraz wizyt studyjnych w najważniejszych miejscach Lublina i województwa lubelskiego.

Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:

  • Spotkanie z Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem oraz pracownikami Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego poświęcone sprawom Polonii oraz kompetencji urzędu w sferze obsługi obywateli polskich i cudzoziemców;
  • Spotkanie z Przewodniczącym Lubelskiego Sejmiku Wojewódzkiego Michałem Mulawą oraz pracownikami Urzędu Marszałkowskiego poświęcone funkcjonowaniu samorządu w Polsce na przykładzie naszego województwa oraz współpracy międzynarodowej na poziomie samorządów;
  • Spotkanie poświęcone zadaniom i funkcjonowaniu Konsulatu Generalnego Ukrainy prowadzone przez pracownika konsulatu – p. Igora Iusa;
  • Wizyta na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, zwiedzanie gmachu uczelni, wystawy „Franciszkański Hoffman” w Muzeum Uniwersyteckim oraz wykład prof. Macieja Jońcy z Katedry Prawa Rzymskiego KUL, wizyta w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL;
  • Wizyta w oddziale lubelskim Instytutu Pamięci Narodowej połączona z prezentacją nowoczesnych metod nauczania historii najnowszej prowadzoną przez p. Pawła Skroka
  • Warsztaty „Poznaj język ojczysty” poświęcone poszerzeniu znajomości języka polskiego i kultury polskiej, prowadzone przez cały okres trwania pobytu uczestników projektu w Lublinie przez p. Ulianę Hirniak;
  • Zwiedzanie historycznych miejsc Lublina i Lubelszczyzny: Starego Miasta w Lublinie i Zamku Lubelskiego, Muzeum na Majdanku oraz Zamościa;
  • Warsztaty z kaligrafii łacińskiej prowadzone przez dr Arkadiusza Adamczuka;
  • Warsztaty w zakresie fundraisingu czyli pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowej prowadzone przez koordynatora RODM Lublin – Michała Dworskiego.

Mamy nadzieję, że nabyte doświadczenia i umiejętności będą wykorzystane przez uczestników projektu w działalności na rzecz społeczności polskiej i wszystkich mieszkańców w miejscach ich zamieszkania.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z realizacji projektu.