SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Podsumowanie II edycji Szkoły Wyszehradzkiej

II edycja Szkoły Wyszehradzkiej dobiegła końca
Za nami 14 dni pełne wykładów poświęconych sprawom międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem państw należących do Grupy Wyszehradzkiej.

⠀⠀⠀⠀
Przez ostatnie dwa tygodnie poruszyliśmy wiele ciekawych, a zarazem bardzo ważnych tematów takich jak:
⠀⠀
▪️ Serbia wobec państw Grupy Wyszehradzkiej,
▪️ Potencjał Gospodarczy regionu Trójmorza,
▪️ Węgry wobec pandemii SARS-CoV-2,
▪️ Wpływ CPK na region Europy Środkowej,
▪️ Stosunek Republiki Czeskiej do inicjatywy V4,
▪️ Polska mniejszość narodowa na Węgrzech,
▪️ Polityka pamięci w państwach V4,
▪️ Stosunki polsko-słowackie po 1989r.,
▪️ Komunikowanie publiczne polskiej prezydencji w V4,
▪️ Kondycja środowisk polonijnych w Czechach,
▪️ Transformacja energetyczna w państwach grupy Wyszehradzkiej,
▪️ Grupa Wyszehradzka wobec Europy Wschodniej,
Ponadto podsumowaliśmy 30 lat działania Grupy Wyszehradzkiej,
⠀⠀⠀⠀
W trosce o jak najwyższy poziom, prelegentami Szkoły Wyszehradzkiej byli specjaliści reprezentujący najróżniejsze instytucje badawcze, którzy w swojej działalności naukowej skupiają się na Europie Środkowej.
⠀⠀⠀⠀
 • Minister Marcin Horała (Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego);
 • Beata Daszyńska – Muzyczka (Prezes Zarządu BGK – wspieramy rozwój firm);
 • dr hab. Robert Rajczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach);
 • dr hab. Konrad Pawłowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/Instytut Europy Środkowej);
 • dr Dariusz Żuk-Olszewski (członek Rady Rządu Republiki Słowackiej ds. Mniejszości Narodowych i Grup Etnicznych);
 • dr Juraj Marušiak (Ústav politických vied SAV);
 • dr Józef Szymeczek (przewodniczącyKongres Polaków w Republice Czeskiej);
 • dr Anna Kucharska (Uniwersytet Jagielloński);
 • dr Agata Tatarenko (Instytut Europy Środkowej);
 • dr Anna Szwed – Walczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie);
 • dr Dominik Héjj (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/Instytut Europy Środkowej);
 • dr Jakub Olchowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/Instytut Europy Środkowej);
 • dr Łukasz Lewkowicz(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/Instytut Europy Środkowej);
 • Jan Rafael Lupoměský (były doradca Prezydenta Republiki Czeskiej Václava Clausa).
⠀⠀⠀⠀
Organizatorami II edycji Szkoły Wyszehradzkiej byli:
 • Instytut Andersa
 • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie
 • Fundacja Scytia
Patroni honorowi:
 • Instytut Europy Środkowej
 • Ústav politických vied SAV
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Instytut Nauk o Polityce i Administracji