SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

„Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej: uwarunkowania i realizacja” – Szkoła Wyszehradzka

Zapraszamy Państwa do wysłuchania wykładu dra Łukasza Lewkowicza (UMCS/IEŚ) zatytułowanego „Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej: uwarunkowania i realizacja”.

W trakcie wykładu dokonano m.in. analizy poszczególnych stosunków bilateralnych Republiki Słowackiej, a także została omówiona wizja polityki zagranicznej rządu słowackiego na lata 2020-2024.