SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Polonijne Forum Środkowoeuropejskie

6 listopada w Lublinie odbyło się Polonijne Forum Środkowoeuropejskie
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie był partnerem tej inicjatywy, w trakcie której wystąpili m.in.:

 • dr Mariusz Antonowicz – pracownik naukowy Uniwersytetu Wileńskiego, członek Polskiego Klubu Dyskusyjnego
 • Michał Chrząstowski – prezes Klubu Polskiego w Pradze, wieloletni członek Rady Rządu Republiki Czeskiej ds. Mniejszości Narodowych
 • Zdzisława Molnarne Sagun – przewodnicząca Stowarzyszenia Katolików Polskich pod wezwaniem Św. Wojciecha na Węgrzech, dyrektor Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Budapeszcie
 • dr Małgorzata Vrazic – pracownik naukowy w Katedrze Języków Zachodniosłowiańskich Uniwersytetu w Zagrzebiu, współpracownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu, redaktorka naczelna czasopism „Kopernik” i „Witkacy!”
 • Małgorzata Bejsovec – inicjatorka oraz administratorka portalu FB „Polska Kultura w Pradze” oraz grupy „Polacy mieszkający w Pradze“
 • Marcin Łapczyński – radca ds. współpracy międzynarodowej w MKiDN, wieloletni dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie i radca Ambasady RP w Wilnie
 • Izabela Walaska – prezes Stowarzyszenia Zaolzie Potrafi, tłumaczka, reżyserka
 • Andrzej Kempa – przewodniczący Federacji Polaków w Austrii, założyciel serwisu informacyjnego Polonia Sport, prezes Stowarzyszenia Światowe Igrzyska Polonijne – Polonia Austria i Stowarzyszenia Zbója Szczyrka
 • Rajmund Klonowski – publicysta Kuriera Wileńskiego, założyciel Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej, działacz Związku Polaków na Litwie
 • Krzysztof Kosmala – nauczyciel j. angielskiego, prezes Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Czechach
 • Beata Czaplińska – przedsiębiorca, dyrektor Polsko-Litewskiej Izby Handlowej, założycielka organizacji Filantropia Plus
 • Jan Korsak – przedsiębiorca, założyciel i wieloletni prezes Polskiej Izby Turystyki, wieloletni członek władz Stowarzyszenia Wspólnota Polska
 • Waldemar Biniecki – założyciel i redaktor naczelny Kuryera Polskiego w Milwaukee, publicysta Tygodnika Solidarność, amerykański korespondent mediów w Polsce
Transmisja ponad 7-godzinnego Forum dostępna jest poniżej: