SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Prof. Mieczysław Ryba – Polska wobec przemian na Ukrainie i Białorusi

Udostępniamy Państwu materiał zrealizowany w ramach Programu Stypendialnego im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego „Aktywni dla Polski”.

W roli prelegenta wystąpił prof. Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.