SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Przyszłość Inicjatywy Trójmorza – dr Łukasz Lewkowicz

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z #4 odcinkiem podcastu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, w trakcie którego rozmawialiśmy o przyszłości Inicjatywy Trójmorza.

Inicjatywa Trójmorza to opowieść o tym co łączy państwa środkowoeuropejskie. To wizja mówiąca o tym, co można osiągnąć działając wspólnie na rzecz ogólnego dobrobytu społeczeństw i rozwoju gospodarczego państw. Jest to format niezwykle perspektywiczny, który pomimo wielu rozbieżności zdefiniowanych już na samym początku jego zawiązywania, zawsze starał się uwypuklać te obszary, które mogą jednoczyć państwa w procesie wspólnotowej modernizacji i reorganizacji największych deficytów infrastrukturalnych w regionie zauważalnych przez wszystkich jego uczestników.
Gościem dzisiejszego odcinka jest dr Łukasz Lewkowicz – Starszy analityk w Zespole Wyszehradzkim Instytut Europy Środkowej, a także pracownik naukowy w Katedra Myśli Politycznej Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS .
Rozmowę przeprowadził Michał Dworski – Koordynator RODM Lublin.