SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Rada programowa

prof. Przemysław Czarnek (Poseł na Sejm RP, Wojewoda Lubelski w latach 2015-2019)
prof. Waldemar Paruch (Kierownik Zakładu Teorii Polityki i Metodologii Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej)
prof. Tomasz Nowicki (Dyrektor Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
prof. Mieczysław Ryba (Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego)
prof. Cezary Taracha (Kierownik Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
prof. Tomasz Panfil (Biuro Edukacji Narodowej IPN, Katedra Nauk Pomocniczych Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
prof. Jarosław Rabiński (Katedra Historii Najnowszej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
prof. Maciej Jońca (Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
ppłk rez. nawig. dr inż. Radosław Sałata (Wójt Gminy Borki, ekspert w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego)
dr Arkadiusz Adamczuk (Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)

Rada programowa