SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Rekrutacja do Szkoły Wyszehradzkiej

„Szkoła Wyszehradzka” jest projektem edukacyjno-szkoleniowym skierowanym do studentów i doktorantów lubelskich uczelni

, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu geopolityki, stosunków międzynarodowych, historii, bezpieczeństwa energetycznego oraz prawa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem państw należących do Grupy Wyszehradzkiej. Celem Szkoły jest merytoryczne ukształtowanie swoich słuchaczy poprzez zaoferowanie im cyklu wykładów oraz warsztatów z wymienionych wyżej obszarów.

 

Projekt objęły swoim patronatem honorowym prestiżowe ośrodki naukowe: Institute for Cultural Relations Policy Budapest oraz Instytut Nauk Politycznych Słowackiej Akademii Nauk.

Nasz projekt będzie trwał przez okres 2 miesięcy (kwiecień-maj). Miejscem spotkań będzie Wydział Politologii UMCS (pl. Litewski 3).
Zgłoszenia przyjmujemy do 27 marca 2019 roku – po tym terminie do uczestników Szkoły zostanie przesłany szczegółowy harmonogram zajęć wraz z ich opisem.

Przewidywane terminy wydarzeń (Cykl wieczorny):
– 3.04. Inauguracja Szkoły,
– 4.04. – Debata – „Grupa Wyszehradzka a Chiny”,
– 17.04
– 8.05
– 15.05
– 29.05
– 27-31.05

Aby wziąć udział w Szkole Wyszehradzkiej należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy i przesłać go na skrzynkę mailową organizatora kursu (rodm@rodm-lublin.pl).

link: https://drive.google.com/file/d/1iUZeI2c-5OQZVksnGgpsxbuG23cxhVhv/view?usp=sharing