SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Relacja z CUL MUN – symulacji obrad ONZ

W dniach 3-5 kwietnia 2019 roku w Lublinie zostały zorganizowane symulacje sesji obrad ONZ. Wydarzenie zostało przygotowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie we współpracy z Kołem Naukowym Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wydarzenie rozpoczęła konferencja poświęcona idei oraz celom przeprowadzania symulacji obrad ONZ. Ceremonia otwarcia odbyła się w zabytkowym budynku Trybunału Koronnego, mieszczącego się na Starym Mieście w Lublinie, na ulicy Rynek 1. Zebranych gości przywitał Michał Dworski – Koordynator Ośrodka. Następnie głos zabrał kurator Koła Naukowego MISHuS ks. dr Marek Słomka, który w swoim wystąpieniu nawiązał do obchodzonej w tym roku w Lublinie 450. rocznicy podpisania Unii polsko-litewskiej, a także zwrócił uwagę na znaczenie miejsca, w którym odbywa się wydarzenie. Potem miała miejsce prelekcja pani Anity Kołodyńskiej z Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ, która była gościem honorowym podczas ceremonii otwarcia CUL MUN. Wystąpienie pani Kołodyńskiej zostało podzielone na cztery części, podczas których omówione zostały: struktura ONZ, multilateralizm, funkcje Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz prace podejmowane przez Polskę w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Na koniec swojego wystąpienia pani Anita Kołodyńska zachęciła wszystkich uczestników do zgłaszania się na aplikację dyplomatyczno-konsularną przy MSZ oraz życzyła owocnych obrad.

Najliczniejszą grupę uczestników wydarzenia stanowili studenci, którzy reprezentowali największe ośrodki akademickie w Polsce oraz studenci z zagranicy biorący udział w programie Erasmus +. W obradach wzięło udział ok. 50 prelegentów. Symulacja sesji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych prowadzona była w całości w języku angielskim. Obrady odbywały się po kolei w zabytkowym budynku Trybunału Koronnego (3 kwietnia), na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL (4 kwietnia) oraz w lubelskim ratuszu (5 kwietnia).

Motywem przewodnim symulacji obrad ONZ – CUL MUN było „ BIG DATA, BIG POLITICS”. Został on podzielony na trzy tematy, które delegaci poruszali w następujących komisjach: praw człowieka, bezpieczeństwa oraz do spraw ekonomiczo-społecznych.

Uczestnicy obrad – studenci i uczniowie, którzy reprezentowali stanowiska poszczególnych państw członkowskich ONZ, w tym m.in.: Białorusi, Belgii, Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Finlandii, Francji, Iranu, Niemiec, Japonii, Izraela, Szwecji, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych nawiązywali w swoich wystąpieniach do głównych problemów polityki międzynarodowej takich jak m.in. ochrona środowiska, terroryzm, programy nuklearne, konflikty zbrojne na Ukrainie i w Syrii, a także zwracali uwagę na takie wartości jak wolność, prawa człowieka oraz rozwój demokracji.

Otwarcie konferencji zostało zrelacjonowane przez TVP Lublin, Polskie Radio Lublin oraz Kurier Lubelski.

https://lublin.tvp.pl/42038806/studenci-jak-onz?fbclid=IwAR33l0Ost_BEgoIakhLHTwYz88LbuC8RrdZPdgepURiX3b1k8My89BIECmo

https://www.radio.lublin.pl/news/studenci-w-roli-delegatow-symulacja-obrad-onz-w-lublinie?fbclid=IwAR35p0ZTzKe7ssjBsTW-e0ReayoTTcWB4S3NvI9up1a2PjEmop-sd0fMNkI