SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Relacja z debaty „Państwa Grupy Wyszehradzkiej a Chińska Republika Ludowa”

4 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00 w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego) odbyła się konferencja odnosząca się do zagadnienia relacji Państw Grupy Wyszehradzkiej z Chińską Republiką Ludową.  Wydarzenie zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie przy współpracy Wydziału Politologii UMCS oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Michała Dworskiego – Koordynatora Ośrodka, który przywitał wszystkich zgromadzonych, a także zarysował obszary, jakie zostaną poruszone podczas wydarzenia. Następnie głos zabrał dr Łukasz Lewkowicz (UMCS), który był moderatorem spotkania. Przybliżył on przebieg dyskusji oraz przedstawił szczegółowo sylwetki czynnych uczestników tego wydarzenia. Celem podzielenia się swoją wiedzą, do Lublina przyjechali z Warszawy – Pani Patrycja Pendrakowska, Pan Dominik Hejj oraz Pan Marcin Przychodniak.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Patrycji Pendrakowskiej z „Centrum Studiów Polska – Azja”, która precyzyjnie opowiedziała o formule „16 + 1”, jej strukturze, celach i założeniach. Poruszyła także temat dotyczący koncepcji „Pasa i Szlaku” w odniesieniu do poszczególnych państw wyszehradzkiej czwórki. Następnie swoje wystąpienie miał dr Dominik Hejj z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytutu Europy Środkowej. W swoim wystąpieniu skupił się na kierunkach współpracy Węgier i Chin. Prezentację swojego tematu rozpoczął od pokreślenia, iż głównym celem węgierskiej polityki zagranicznej jest interes narodowy, który determinuje poszczególne działania rządu węgierskiego w materii międzynarodowej. Przedstawił on szczegółowo jak wygląda współpraca bilateralna Chin z Węgrami zaznaczając wybrane aspekty gospodarcze, polityczne i kulturowe. Wspomniał także , iż dla Węgier format „16 +1” ma ogromne znaczenie, co jest również dostrzegane przez chińskiego partnera.

Następnie swój referat zaprezentował dr Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bazując na swoim osobistym doświadczeniu (4 lata pracy w Ambasadzie RP w Pekinie) poruszył kwestie dotyczące problemów Grupy Wyszehradzkiej w odniesieniu do Chin. Wyliczył wiele obszarów, które powodują niespójność polityki państw regionu wobec Pekinu. Opowiedział również jak Chiny patrzą na Grupę Wyszehradzką i szerzej: na Europę Środkową.

Po wystąpieniach ekspertów przyszedł czas na dyskusję oraz pytania od publiczności. Całe wydarzenie trwało ponad 2 godziny a w tym półgodzinna dyskusja ze słuchaczami konferencji.
Spotkanie zostało zrelacjonowane w lokalnych mediach:

https://lublin.tvp.pl/42058409/nowy-jedwabny-szlak-debata-o-wspolpracy?fbclid=IwAR0c7sBg8u_WpgkkVDlNpp6Qgtmmf1maq4x8QVAkDW9fXF5Lu4tKWBAZJpw