SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

RODM Lublin patronem konkursu „Polska droga do niepodległości”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym pt. ,,Polska droga do niepodległości’’ organizowanym przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji we współpracy z Sekcją Historii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL. Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że RODM Lublin objął konkurs patronatem honorowym!

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w Lublinie oraz do uczniów szkół partnerskich Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z innych miast. Celem konkursu jest zachęcenie do spoglądania w przeszłość oraz zgłębianie wiedzy o wielkich Polakach i ich czynach, które miały wpływ na kształtowanie się losów naszej Ojczyzny od 1795 roku do 1918 roku. Organizatorom konkursu nie tylko zależy na krzewieniu wśród polskiej młodzieży postaw patriotycznych oraz aktywności obywatelskiej, ale także na kształtowaniu pozytywnych wartości takich jak szacunek oraz tolerancja, które wykazujemy wobec drugiego człowieka.
Konkurs obejmuje okres od 1795 roku do 1918 roku historii Polski oraz jest realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap konkursu odbędzie się 24 kwietnia 2023 r. za pośrednictwem platformy MsTeams. Polega on na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru, na podstawie tekstu Jerzego Bracisiewicza pt. ,,Polska droga do niepodległości’’. Etap drugi wyłoni laureatów konkursu na podstawie prezentacji posterowych przygotowanych przez finalistów i odpowiedzi na pytania otwarte, które dotyczą sytuacji Polaków podczas zaborów. Finał konkursu odbędzie się 29 maja 2023 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
W celu przystąpienia do konkursu, należy zgłosić swoje uczestnictwo do dnia 12 kwietnia 2023 r. na adres: sekcjahistoriiprawaknspkul@gmail.com
Serdecznie zapraszamy!