SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Rola i znaczenie Unii Europejskiej w dobie rywalizacji Chin oraz USA | dr hab. Kamil Zajączkowski

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem stworzonym w ramach cyklu Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Debata ma na celu dać odpowiedź na wiele pytań związanych z aktualną pozycją Unii Europejskiej wobec mającej miejsce rywalizacji wskazanych w tytule mocarstw.

W trakcie dyskusji pragniemy poruszyć zagadnienie roli i znaczenia, jakie będzie posiadała Unia Europejska w najbliższych latach. Chcemy zmierzyć się z zagadnieniem wyzwań przed jakimi stoi wspólnota europejska w kontekście oddziaływania na nią Chińskiej Republiki Ludowej oraz Stanów Zjednoczonych.