SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Rozpoczęliśmy rekrutację do III edycji „Lubelskiej Szkoły Dyplomacji”

„Lubelska Szkoła Dyplomacji”- to wielowymiarowy projekt edukacyjno-szkoleniowy, autorstwa Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, którego celem jest pogłębienie wiedzy i rozwój intelektualny jego uczestników. Przedsięwzięcie jest skierowane do młodych osób (w wieku od 16 do 30 roku życia), które zamierzają poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dyplomacji, polityki zagranicznej, geopolityki, historii, prawa międzynarodowego czy stosunków międzynarodowych. Szkoła pragnie ukształtować merytorycznie swoich słuchaczy poprzez zaoferowanie im cyklu wykładów, seminariów oraz warsztatów związanych z wyżej wymienionymi obszarami.

Lubelska Szkoła Dyplomacji ma być miejscem spotkania ambitnych osób, które, otrzymując rzetelną wiedzę i określone kompetencje, będą w stanie wykorzystać je w przyszłości – w pracy zawodowej, społecznej czy naukowej.

Nasz projekt będzie trwał przez okres trzech miesięcy (październik-grudzień 2019 roku), a spotkania w jego ramach odbywać się będą w formule weekendowej. Miejscem przeprowadzenia zajęć będzie „Sala Kolumnowa” w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.
Każdy z uczestników będzie miał możliwość otrzymać unikatowy certyfikat potwierdzający ukończenie Lubelskiej Szkoły Dyplomacji. Warunkiem ukończenia Szkoły będzie napisanie eseju na jeden z wybranych tematów poruszanych podczas trwania projektu, a także wysoka frekwencja podczas zajęć.

III edycja „Lubelskiej Szkoły Dyplomacji” inaczej niż w poprzednich edycjach będzie bazowała w większości na zajęciach warsztatowych. W jej trakcie odbywały się będą zajęcia m.in. z dyplomatami, urzędnikami MSZ, pracownikami instytucji międzynarodowych oraz rządowych.

Ponadto ważnym elementem III edycji Szkoły będą zajęcia dotyczące ścieżek kariery w organizacjach międzynarodowych.

Ponadto w trakcje III edycji Szkoły poruszymy zagadnienia dotyczące:

• Prawa międzynarodowego publicznego;
• Protokołu i korespondencji dyplomatycznej;
• Savoir-vivre;
• Kaligrafii;
• Wystąpień publicznych;
• Dyplomacji historycznej i ekonomicznej;
• Historii dyplomacji;
• Polskiej polityki zagranicznej;
• Geopolityki;
• Bezpieczeństwa;
• Struktur NATO, Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej;
• Instytucji międzynarodowych;
• Aplikacji dyplomatyczno-konsularnej;
• Współpracy międzynarodowej;
• Bieżących wydarzeń społeczno-politycznych w Europie i na świecie.

Aby wziąć udział w Lubelskiej Szkole Dyplomacji należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy i przesłać go na skrzynkę mailową organizatora kursu (rodm@rodm-lublin.pl).

KWESTIONARIUSZ MOŻNA WYPEŁNIĆ ZARÓWNO ELEKTRONICZNIE JAK I RĘCZNIE (A NASTĘPNIE PRZESŁAĆ SKAN BĄDŹ LIST POCZTĄ TRADYCYJNĄ)

Ilość miejsc dla uczestników Lubelskiej Szkoły Dyplomacji jest ograniczona.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 października 2019 roku – po tym terminie do uczestników Szkoły zostanie przesłany szczegółowy harmonogram zajęć wraz z ich opisem. Inauguracja zaplanowana jest na dzień 26 października 2019 roku.

Zajęcia odbędą się w dniach:
26-27 października
16-17 listopada
30 listopada oraz 1 grudnia
14-15 grudnia

Systematyczne będziemy publikowali informacje nt. poszczególnych wykładowców w niniejszym wydarzeniu.

https://drive.google.com/open?id=1zXJdGmOBlelaQut4bNDJOP-NOamekHeV