SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Lublinie!

W dniach 3-5 kwietnia(środa-piątek) w Lublinie zostanie zorganizowana piąta edycja Catholic University of Lublin Model United Nations. Jest to symulacja sesji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych prowadzona w całości w języku angielskim, głównymi uczestnikami będą studenci odgrywający rolę delegatów poszczególnych państw ONZ. Obrady rozpocznie oficjalna ceremonia otwarcia w środę 3 kwietnia o godz. 10:00 w Lubelskim Trybunale Koronnym. Podczas otwarcia wystąpi gość specjalny, reprezentant Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pani Anita Kołodyńska – starszy ekspert w Departamencie Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ.

W kolejnych dniach obrady przeniosą się na Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL(4 kwietnia) oraz do lubelskiego ratusza(5 kwietnia). Organizatorami wydarzenia są KNS Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

W obradach weźmie udział ponad 50 prelegentów, w tym studenci z zagranicy m.in. Gruzji, Hiszpanii, Rosji, Wielkiej Brytanii, oraz Włoch. Takie debaty są organizowane na całym świecie i dają studentom szansę na zdobycie nowych doświadczeń oraz zaprezentowanie swoich umiejętności dyplomatycznych. W tym roku motywem przewodnim będzie „BIG DATA, BIG POLITICS”, który został podzielony na trzy tematy jakie będą szczegółowo poruszane w odrębnych komisjach.