SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Spotkanie autorskie z Wojciechem Sumlińskim w Borkach Radzyńskich

Celem Regionalnego Ośrodków Debaty Międzynarodowej w Lublinie jest m.in. aktywizacja społeczności Lubelszczyzny poprzez udział w inicjatywach ośrodka.

Cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny nawiązać współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami w regionie.

W czwartek 7-go grudnia odbyło się spotkanie autorskie z Wojciechem Sumlińskim (Dziennikarzem, publicystą), współorganizowane przez nasz ośrodek wraz z Gminą Borki i GOKiS, Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość Rejon 1. Borki oraz Stowarzyszeniem NWS Stara Wieś.

Lokalnej społeczności oraz mediom dziękujemy za liczne przybycie oraz żywe zainteresowanie inicjatywami podejmowanymi przez nasz Ośrodek.