SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Spotkanie opłatkowe środowisk kresowych na Zamku Lubelskim

 

W niedzielę 28 stycznia Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie został zaproszony do udziału w noworocznym spotkaniu środowisk polonijnych i kresowych, które miało miejsce na Zamku Lubelskim.

Podczas spotkania podziękowano naszemu zespołowi za wielowymiarową pomoc i organizację wakacyjnych debat z liderami środowisk polonijnych.

 

http://lublin.tvp.pl/35794720/spotkanie-srodowisk-kresowych-i-polonijnych