SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Spotkanie poświęcone karierze międzynarodowej

W poniedziałek 2 grudnia mieliśmy zaszczyt współorganizować spotkanie informacyjne, poświęcone możliwościom kariery w sferze międzynarodowej.

W murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II gościliśmy:

Pana Ambasadora Marcina Nawrota z Akademii Dyplomatycznej MSZ, który przybliżył uczestnikom spotkania poszczególne etapy rekrutacji na aplikację dyplomatyczno-konsularną, a także opowiedział o praktycznych aspektach pracy dyplomaty.

Panią Agnieszkę Lempart z College of Europe in Natolin, która zaprezentowała ofertę studiów podyplomowych w ramach Kolegium.

Dziękujemy Kołu Naukowemu Romanistów KUL oraz Polskiej Akademickiej Korporacji Astrea Lublinensis za współpracę przy organizacji wydarzenia!