SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Spotkanie „Priorytety polskiej polityki zagranicznej”

12 czerwca 2017 r. mury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II gościły prof. Waldemara Parucha, który na spotkaniu zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, KoLiber Lublin  oraz Koło Hiszpańsko – Polskie KUL, zaprezentował priorytety polskiej polityki zagranicznej. Niemalże trzygodzinny wykład, połączony z otwartą dyskusją, przeprowadził uczestników spotkania przez szczegółową analizę
aktualnych tendencji polskiej polityki zagranicznej. Nie zabrakło również odniesień historycznych, a także ocen dotyczących skuteczności podejmowanych działań przez Państwo Polskie.