SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Szkoła Wyszehradzka #1 Inauguracja – dr Łukasz Lewkowicz

Wspólnie z Instytutem Andersa i Fundacją Scytia zapraszamy Państwa do zapoznania się z wykładem inauguracyjnym w ramach projektu „Szkoła Wyszehradzka”.

O wyzwaniach stawianych przed Grupą Wyszehradzką oraz o bilansie jej funkcjonowania opowie dr Łukasz Lewkowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/Instytut Europy Środkowej).

Wykład poprzedzi słowo wstępne wygłoszone przez Michała Dworskiego – koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie.
Patroni honorowi:
Instytut Europy Środkowej,
Ústav politických vied SAV,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Instytut Nauk o Polityce i Administracji.