SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Szkoła Wyszehradzka #2 min. Marcin Horała

Specjalnie dla odbiorców II edycji Szkoły Wyszehradzkiej swój wykład pt. „Centralny Port Komunikacyjny jako brama na świat dla Europy Środkowo-Wschodniej” wygłosił Minister Marcin Horała – pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Czym jest Centralny Port Komunikacyjny i jaką funkcję będzie pełnił?
Jaka była idea powstania CPK?
O tym i nie tylko dowiedzą się Państwo z poniższego nagrania!
Patroni honorowi:
Instytut Europy Środkowej
Ústav politických vied SAV
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

– Instytut Nauk o Polityce i Administracji.