SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

V4 z perspektywy Republiki Czeskiej – Szkoła Wyszehradzka

9 maja odbyło się kolejne spotkanie w ramach Szkoły Wyszehradzkiej, podczas którego mieliśmy okazję porozmawiać o współpracy regionalnej w ramach V4 z perspektywy Republiki Czeskiej.

Prelegentem spotkania był Pan Jan Rafael Lupomesky, wcześniej doradca prezydenta Republiki Czeskiej, Ministra Obrony Narodowej i Ministra Edukacji, obecnie zajmujący się zawodowo analizą stosunków międzynarodowych Europy Środkowej. Miłośnik oraz popularyzator gry w Krokieta w Polsce, a także podróżnik. Studiował prawo na Uniwersytecie Karola w Pradze i na University of Cambridge.

Podczas spotkania poruszyliśmy tematy związane między innymi z:

-Historią Republiki Czeskiej,
-polityką zagraniczną Republiki Czeskiej z położeniem nacisku na współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Unii Europejskiej,
-uwarunkowaniami geopolitycznymi Republiki Czeskiej,
-podobieństwami oraz różnicami kulturowymi występującymi pomiędzy Polakami, a Czechami co wiązało się naturalnie z opowiedzeniem przez naszego gościa (a także uczestników spotkania) wielu ciekawostek oraz anegdot z tym związanych.