SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

„Via Carpathia- priorytet dla Lubelszczyzny”

29 września odbył się panel dyskusyjny „Via Carpathia- priorytet dla Lubelszczyzny” z udziałem dr Łukasza Lewkowicza z Wydziału Politologii UMCS oraz pana Leszka Wilczopolskiego z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie i zabranie głosu! Poniżej przedstawiamy zaś krótką relację jednego z naszych gości- dr Lewkowicza:

„Właśnie zakończył się panel dyskusyjny pt. „Via Carpathia – priorytet dla Lubelszczyzny”. Dziękuję Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej w Lublinie za zaproszenie. Reasumując moje stanowisko: projekt Via Carpathia jest niezwykle istotny nie tylko dla Lubelszczyzny i Polski, ale także dla całej Europy Środkowej i Wschodniej. Jest on istotnym elementem aktualnie promowanej koncepcji Trójmorza zakładającej współpracę gospodarczo-polityczną 12 środkowoeuropejskich państw UE. Należy zaznaczyć, że Trójmorze i Via Carpathia to przede wszystkim projekty biznesowe. Nie należy ich łączyć z międzywojennym projektem geopolitycznym Międzymorza. Celem implementacji Via Carpathia jest m.in. pobudzenie gospodarcze zaniedbanych obszarów, otwarcie się na nowe rynki gospodarcze, rozwój turystyki i współpracy transgranicznej. Warto wykorzystywać dostępne środki UE na rozwój infrastruktury, nie ma pewności czy Polska otrzyma podobne pieniądze po 2020 r. Cenne są również oddolne inicjatywy społeczne dotyczące rozwoju transgranicznego transportu publicznego. Aby osiągnąć optymalny rezultat wszystkie kraje objęte projektem powinny wywiązać się z zobowiązań i wybudować swoje odcinki drogi (najdłuższy odcinek do budowy ma Rumunia, ponad 1500 km długości, obecnie 38% rumuńskich dróg spełnia wymogi drogi ekspresowej) do początku następnej dekady. Wg zapewnień polskiego rządu nasz odcinek Via Carpathia ma zostać wybudowany do 2025 r. Należy pamiętać o zmiennej sytuacji politycznej w poszczególnych państwach Trójmorza, zmianach priorytetów UE, Brexicie i zmniejszonym budżecie UE. To potencjalne przeszkody zagrażające realizacji projektu Via Carpathia.