SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Warsaw Humanitarian Expo (WHE) – Warszawskie Targi Humanitarne

W dniach 11-13 czerwca 2019 r., PTAK Warsaw Expo Warszawa-Nadarzyn odbędą się Warsaw Humanitarian Expo (WHE) – Warszawskie Targi Humanitarne,

Odwiedźcie Miasteczko Humanitarne w trakcie Warszawskich Targów Humanitarnych.
Poznajcie ludzi zaangażowanych na co dzień w pomoc humanitarną i organizacje prowadzące akcje
pomocowe na całym świecie. Przysłuchajcie się interesującym debatom o sposobach zapobiegania i
zwalczania skutków klęsk żywiołowych, czy możliwościach wykorzystania nowoczesnych technologii
w pomocy humanitarnej. Poznajcie pracowników organizacji pozarządowych i ONZ, którzy pracują w
Polsce i na świecie. Dowiedzcie się, jak wyjechać na misje humanitarne prowadzone przez organizacje
międzynarodowe.
Czekają na was pokazy ratownictwa, będziecie mogli nauczyć się, jak udzielać pierwszej pomocy,
reagować w sytuacji zagrożenia. Będziecie mogli wziąć udział w wykładach dotyczących
międzynarodowego prawa humanitarnego, czy warsztatach dla przyszłych wolontariuszy. Dowiecie
się, jak nowoczesne technologie np. drony i wirtualna rzeczywistość pomagają w zapobieganiu i
zwalczaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych.
Jeśli jesteście zainteresowani relacjami pomiędzy światem biznesu a sektorem humanitarnym i
rozwojowym, będziecie mieli okazję dowiedzieć się, jakie działania powinny podejmować
przedsiębiorstwa, by budować markę społecznie odpowiedzialnych. Dowiedzcie się, czym jest
koncepcja praw człowieka w biznesie.
W Miasteczku Humanitarnym spotkacie ludzi, których nie udałoby się Wam poznać gdzie indziej i
którzy odkryją przed Wami świat zaangażowania w niesienie pomocy innym.
Więcej informacji o Miasteczku Humanitarnym i Warszawskich Targach Humanitarnych znajdziecie
na stronie www.humanitarianexpo.com.

Warsaw Humanitarian Expo (WHE) – Warszawskie Targi Humanitarne
11-13 czerwca 2019 r., PTAK Warsaw Expo Warszawa-Nadarzyn
MSZ razem z partnerami biznesowymi, w tym przede wszystkim PTAK Warsaw Expo, organizuje w
dniach 11-13 czerwca największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi dla przedsiębiorców sektora
humanitarno-rozwojowego.
Targi te są jedynym tego rodzaju wydarzeniem w Europie Środkowej i Wschodniej i mają pomóc w
dostrzeżeniu przez polskie firmy bardzo istotnego rynku zbytu, jaki stanowi sektor pomocy
humanitarnej i rozwojowej. W samym tylko systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych to rynek
realizujący zamówienia warte ponad 18 mld USD rocznie.
WHE będzie więc unikalną szansą dla przedsiębiorstw do bezpośredniego zaprezentowania swojej
oferty urzędnikom odpowiedzialnym za zakupy w ONZ (i jej agendach takich jak FAO, UNICEF, WHO i
wielu innych), Unii Europejskiej, NATO, czy Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu i innych wielkich
międzynarodowych NGO’s, którzy przyjadą specjalnie na te targi. Należy przy tym podkreślić, że
zakupy organizacji międzynarodowych obejmują bardzo szerokie spektrum dóbr i usług: począwszy
od żywności czy farmaceutyków, a skończywszy na usługach IT, budowlanych czy zielonych
technologiach.
Dostawy na rzecz organizacji i instytucji międzynarodowych to także doskonały sposób bezpiecznego
dotarcia do trudnych rynków afrykańskich czy azjatyckich.
Specjalnie dla przedsiębiorców w trakcie WHE przewidziano także dwudniowe Forum Zamówień
Publicznych, na którym przedstawiciele organizacji i instytucji międzynarodowych będą prezentować
systemy i mechanizmy przetargów organizowanych na potrzeby działań humanitarnych i
rozwojowych. Jest to rynek bardzo sprawnie zorganizowany, gdzie wszystko odbywa się w sposób
transparentny na zasadach przetargów, w których liczy się cena, jakość produktu czy innowacyjność
technologii.
W trakcie EXPO odbędzie się też konferencja pn. Responsible Business for Humanitarian Emergencies
nt. kierunków, w jakich ewoluować będzie współdziałanie pomiędzy biznesem a pomocą rozwojową.
Na tę konferencję zaproszono najważniejsze postacie związane z pomocą rozwojową i humanitarną –
swój udział potwierdził m.in. Marc Lawcock, zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. pomocy
humanitarnej.
WHE umożliwić ma też nawiązanie współpracy między polskimi przedsiębiorstwami, a polskimi NGO’s
aktywnymi w tym sektorze. Expo ma bowiem służyć także jako element działań informacyjnych
dotyczących szeroko pojętej tematyki pomocy humanitarnej, w tym promocji zaangażowania firm,
instytucji, organizacji i osób na rzecz tej pomocy, a także działań polskich na tym polu.
Na odwiedzjących WHE czekają w specjalnie na ten cel zorganizowanym Miasteczku Humanitarnym
wykłady nt. międzynarodowego prawa humanitarnego, warsztaty dla przyszłych wolontariuszy
pokazy ratownictwa, szkolenia nt. pierwszej pomocy i reagowania w sytuacji zagrożenia, a także
pokazy tego, jak nowoczesne technologie np. drony i wirtualna rzeczywistość pomagają
w zapobieganiu i zwalczaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych.

Więcej informacji o Warszawskich Targach Humanitarnych na stronie www.humanitarianexpo.com.