SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

„Wolni z Wolnymi – Równi z Równymi” KONKURS dla nauczycieli i uczniów!

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodwej w Lublinie, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek oraz Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli do wzięcia udziału w konkursach z okazji 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.

 

!!!

W DNIU DZISIEJSZYM (22 V) DO NAUCZYCIELI I SZKÓŁ, KTÓRE ZGŁOSIŁY SIĘ DO UDZIAŁU W KONKURSIE ZOSTAŁY ROZESŁANE ARKUSZE KONKURSOWE. JEŚLI NIE OTRZYMALI PAŃSTWO MATERIAŁÓW, PROSIMY O KONTAKT!

!!!

 

 

 

 

„WOLNI Z WOLNYMI – RÓWNI Z RÓWNYMI. 450. ROCZNICA ZAWARCIA UNII LUBELSKIEJ”

 

KONKURS DLA NAUCZYCIELI

na najlepszy scenariusz lekcji poświęconej Unii Lubelskiej.

 

W konkursie mogą brać udział nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. Scenariusze lekcji powinny być poświęcone tematyce związanej z Unią Lubelską, wykorzystywać ciekawe metody prowadzenia zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących. W konkursie oceniana będzie przede wszystkim pomysłowość oraz atrakcyjność stworzonego scenariusza a także wykorzystanie nowatorskich metod przekazywania wiedzy.

Autorzy najlepszych scenariuszy zostaną nagrodzeni cennymi nagrodami rzeczowymi oraz publikacją scenariusza lekcji w Biuletynie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

Na prace czekamy do dnia 19 maja 2019 roku. Scenariusze powinny zostać przesłane drogą mailową na adres rodm@rodm-lublin.pl. Prace powinny spełniać wymagania zawarte w regulaminie konkursu (poniżej)

Wyniki ogłoszone zostaną podczas gali finałowej konkursu w dniu 7 czerwca 2019 roku.

 

 

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

z wiedzy na temat Unii Lubelskiej

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich z województwa lubelskiego i będzie składał się z dwóch etapów. W etapie szkolnym uczestnicy rozwiążą test, sprawdzający wiedzę o Polsce XVI wieku oraz okolicznościach zawarcia Unii Lubelskiej. Etap szkolny odbędzie się w dn. 22 maja 2019 r. Arkusze konkursowe przesłane zostaną do szkół, które zgłoszą chęć udziału w zmaganiach drogą mailową w dniu przeprowadzenia etapu szkolnego. Do etapu finałowego przechodzą dwaj najlepsi uczniowie z danej szkoły, którzy uzyskają minimum 60 % poprawnych odpowiedzi.

Etap wojewódzki będzie miał formę kwizu multimedialnego. Odbędzie się on w dniu 7 czerwca 2019 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Tego samego dnia ogłoszone zostaną wyniki konkursu oraz odbędzie się gala finałowa, połączona z debatą poświęconą 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.

Na uczniów czekają cenne nagrody rzeczowe oraz możliwość uczestnictwa w niezwykłej wycieczce po Jagiellońskim Lublinie!

Szkoły, chcące wziąć udział w konkursie powinny zgłosić chęć uczestnictwa do dnia 20 maja 2019 roku (dotyczy konkursu wiedzy dla uczniów).

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu!

 

 

KONKURS DLA UCZNIÓW:

Regulamin konkursu dla uczniów Wolni z Wolnymi Równi z Równymi

KONKURS DLA NAUCZYCIELI:

Regulamin konkursu dla Nauczycieli Wolni z Wolnymi, Równi z Równymi

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA NAUCZYCIELI:

formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

WYKAZ LEKTUR DLA UCZNIÓW:

Wykaz lektur dla uczniów