SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wykład „Priorytety polskiej polityki zagranicznej”

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Koło Hiszpańsko-Polskie KUL oraz Stowarzyszenie KoLiber Lublin zapraszają na wykład prof. Waldemara Parucha (Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii UMCS) pt. „Priorytety polskiej polityki zagranicznej”.

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca o godzinie 18:30 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w sali CN-107.