SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wykład „Rotmistrz Witold Pilecki w świadomości europejskiej”

11 maja odbył się wykład red. Tadeusza Płużańskiego poświęcony postaci Witolda Pileckiego w świadomości europejskiej. Nasz gość przedstawił poszczególne wydarzenia z życia Rotmistrza, omówił jego konspiracyjną dzialalność z okresu II wojny światowej, a także odniósł się do współczesnego odbioru jego osoby przez społeczeństwa krajów europejskich.
Inicjatywa ta towarzyszyła lubelskim obchodom 116. rocznicy urodzin Rotmistrza, na czele z Lubelskim Marszem Pamięci Rotmistrza Pileckiego.