SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

XLI Stała Konferencja Muzeów Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

W dniach 14–18 września członkowie zespołu RODM Lublin wzięli udział w XLI Stałej Konferencji Muzeów Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) została założona w 1979 r. w Muzeum Polskim w Rapperswilu. Jest organizacją zrzeszającą muzea, archiwa i biblioteki polskie poza granicami kraju, Jako cel Konferencja stawia sobie koordynację działalności instytucji członkowskich, otaczających swoją troską dorobek i rozwój kultury polskiej oraz prezentujący wolnemu światu jej bogactwo i nierozerwalność z humanistyczną kulturą europejską. Do roku 1990 sesje odbywały się poza granicami Polski, zaś po odzyskaniu pełnej suwerenności statut dopuścił możliwość obrad na terenie Ojczyzny.

✔️ Organizatorami wydarzenia są Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz instytucje MAB takie jak: Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, Polish Institute of Arts and Sciences in Canada, Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko, Biblioteka Polska POSK w Londynie, Fundacja Kościuszkowska Polska – The Kosciuszko Foundation Poland, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Pilsudski Institute, Polenmuseum Rapperswil, Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie.