SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Zakończenie III edycji Lubelskiej Szkoły Dyplomacji

Nic nie może przecież wiecznie trwać…

Po 3 miesiącach warsztatów, wykładów oraz spotkań z dyplomatami nadszedł czas na uroczystą galę podsumowującą III edycję Lubelskiej Szkoły Dyplomacji!

Z całą pewnością możemy stwierdzić, że był to niezwykle pracowity i owocny czas zarówno dla naszych absolwentów, jak i samego Zespołu RODM Lublin. Mamy nadzieję, że zdobyta podczas trwania projektu wiedza przybliży jego uczestników do realizacji postawionych przed sobą celów zawodowych

Pragniemy podziękować raz jeszcze wszystkim wykładowcom naszej Szkoły, a także Akademii Dyplomatycznej MSZ i Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu za niezbędne wsparcie podczas realizacji projektu!