SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Zamojska Szkoła Dyplomacji

W dniach 27-28 listopada w murach Akademii Zamojskiej odbyła się „Zamojska Szkoła Dyplomacji” – cykl spotkań studentów z pracownikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz analitykami stosunków międzynarodowych.

W ramach Szkoły odbyły się następujące spotkania:
Szkolenie z protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre;
Wykład poświęcony negocjowaniu i zawieraniu umów międzynarodowych;
Szkolenie z zarządzania i skutecznej pracy w zespole;
Prelekcja poświęcona wyzwaniom stojącym przed polską dyplomacją publiczną i kulturalną;
Wykład poświęcony kompetencjom niezbędnym w pracy przyszłych dyplomatów;
Spotkanie warsztatowe poświęcone pracy w MSZ oraz procesowi rekrutacyjnemu na aplikacje dyplomatyczno-konsularną.
⠀⠀⠀
Dodatkowo w ramach Szkoły odbyły się trzy spotkania z cyklu „Seminarium Środkowoeuropejskiego”. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać debaty eksperckiej zatytułowanej „Przyszłość polskiej polityki zagranicznej – kierunki, wyzwania, cele” oraz prelekcji poświęconej Unii Europejskiej wobec inicjatyw integrujących region Europy Środkowej.
Dziękujemy za udział w naszym przedsięwzięciu, a Akademii Zamojskiej za współpracę przy realizacji wydarzenia!