SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Zapraszamy do udziału w III edycji Szkoły Wyszehradzkiej!

W dniach 5-14 listopada odbędzie się III edycja Szkoły Wyszehradzkiej!

Organizowane przedsięwzięcie będzie okazją do wysłuchania niezwykle ciekawych wystąpień naszych prelegentów, którzy z różnych perspektyw opowiedzą o idei współpracy między Polską, Czechami, Słowacją  i Węgrami  na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej i politycznej.
Tegoroczna edycja odbędzie się całkowicie w wersji online.
Wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę zapraszamy do uczestnictwa poprzez media społecznościowe RODM Lublinie na platformie Facebook oraz YouTube.
Patronat honorowy nad III edycją Szkoły Wyszehradzkiej objęły Instytut Europy Środkowej oraz Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS.