SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Zapraszamy na debatę „Polska w integrującej się Europie”

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie zaprasza 8 października (wtorek) na debatę „Polska w integrującej się Europie”, która jest częścią cyklu osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej w latach 2015-2019.

Debata rozpocznie się o godzinie 12:00 w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydarzenie będzie poświęcone roli Polski w procesie wielowymiarowej integracji europejskiej, partnerstwie wschodnim, wspólnym fundamentom i wartościom państw Europy. Partnerami wydarzenia są Instytut Europy Środkowej oraz Lubelski Urząd Wojewódzki.

Prelegentami podczas debaty będą:

Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek,

dr hab. Konrad Pawłowski Kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytut Europy Środkowej,

Michał Potocki redaktor Dziennika Gazety Prawnej

przedstawiciel Departamentu Polityki Europejskiej MSZ.

Podczas wydarzenia wystąpi również gość specjalny:

Wiceminister Spraw Zagranicznych, sekretarz stanu ds. europejskich – Konrad Szymański

Jednym z najbardziej istotnych działań państwa na rzecz integracji w ostatnich latach było uczestnictwo w „Procesie Berlińskim”, który wspiera współpracę regionalną Bałkanów Zachodnich, uzupełniając politykę rozszerzenia UE. W 2019 roku rozpoczęła się Polska prezydencja w procesie, a 1 kwietnia przyjęto jej program opierający się o cztery filary: gospodarka, connectivity (wzajemne połączenia), wymiar obywatelski i bezpieczeństwo. Prelegenci poruszą również temat obecnej pozycji Polski w instytucjach Unii Europejskiej po niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego.