SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Zapraszamy na debatę V4 a Chiny!

Serdecznie zapraszamy na debatę ” Państwa Grupy Wyszehradzkiej a Chińska Republika Ludowa” z udziałem ekspertów:

Patrycji Pendrakowskiej z Centrum Studiów Polska – Azja,

dra Dominika Heja z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, redaktora portalu kropka.hu,

dra Marcina Przychodniaka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Moderatorem spotkania będzie dr Łukasz Lewkowicz (UMCS)

W trakcie debaty poruszone zostaną następujące problemy stosunków V4 z Chinami:

  • V4, Trójmorze, „16+1” – komplementarne czy wykluczające się projekty współpracy regionalnej?
  • Nowy Jedwabny Szlak, a Grupa Wyszehradzka;
  • Współpraca bilateralna Chin z krajami V4 (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja);
  • Bariery współpracy Chin i państw V4;
  • Kwestia dalszego rozwoju formatu współpracy „16+1”.

Debata odbędzie się 4 kwietnia 2019 roku w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4.