SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Zapraszamy na spotkanie z synem Rotmistrza Pileckiego!

W dniu 6 maja (poniedziałek) Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej wraz z Polską Akademicką Korporacją Astrea
Lublinensis oraz Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie zapraszają na spotkanie z Andrzejem Pileckim, synem jednego z największych polskich bohaterów – rotmistrza Witolda Pileckiego. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie lubelskiego IPN przy ul. Wodopojnej 2

„Chciałbym, żeby młodzi ludzie sami dochodzili do tego, co jest godne i warte działania” – powiedział podczas spotkania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu Andrzej Pilecki. Idąc za tym przykładem kierujemy nasze zaproszenie do młodego pokolenia, które samo musi się nauczyć pamięci i szacunku do bohaterów narodowych. Chcemy, aby spotkanie pozwoliło ukazać postać Witolda Pileckiego z bardzo ludzkiej perspektywy swojego syna, przypominając, że oprócz bohatera wojennego, rotmistrz był także kochającym mężem i ojcem.

Rotmistrz Witold Pilecki jest niezwykłą postacią w naszej historii, podczas wojny sam dał się złapać Niemcom by trafić do obozu zagłady i móc opisać popełniane tam zbrodnie. Wtedy powstają także pierwsze raporty o Auschwitz, piekle na ziemi, jakie stworzyła III Rzesza. Następnie po ucieczce z obozu, bierze udział w powstaniu warszawskim i trafia do niewoli, z której zostaje wyzwolony, na rozkaz generała Władysława Andersa powraca z misją do okupowanej przez sowietów Polski.