SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

„Aktywni dla Polski” – V edycja

Wraz z Instytutem Andersa rozpoczynamy rekrutację do  V edycji „Aktywnych dla Polski” – Programu Stypendialnego im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego!

Ten szczególny program skierowany jest do

  • osób w wieku 18-35 lat pochodzenia polskiego z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii,
  • osób w wieku 18-35 lat, aktywnie uczestniczących w działalności organizacji pozarządowych na terenie województwa lubelskiego. 

Jednym z celów Programu Stypendialnego im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego – „Aktywni dla Polski” jest zwielokrotnienie kontaktów organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego z Polakami mieszkającymi w Ukrainie, Białorusi i Mołdawii. Chcemy, aby poprzez wspólne powiększanie swoich kompetencji, udział w spotkaniach, warsztatach i wycieczkach budować wzajemne relacji, co umożliwi podjęcie wielu inicjatyw służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego na Lubelszczyźnie oraz w miejscu zamieszkania Polaków ze Wschodu a także wspólne kształtowanie postaw patriotycznych.

Oprócz budowania wspólnoty Polaków ponad granicami naszym celem jest podniesienie poziomu organizacyjnego i merytorycznego zarówno organizacji polskich w Ukrainie, Białorusi i Mołdawii, jak i w naszym regionie. Dlatego osoby biorące udział w programie będą wspólnie uczestniczyć w cyklu szkoleń, warsztatów, wycieczek oraz wizyt studyjnych. Zapewniamy także wyżywienie uczestników w trakcie trwania projektu.

 

Zasady rekrutacji i szczegóły dotyczące programu znajdują się pod następującymi adresami:

 

Dla osób pochodzenia polskiego z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii: Aktywni dla Polski 2022 – oferta dla osób polskiego pochodzenia z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. – INSTYTUT IM. WŁADYSŁAWA ANDERSA (instytutandersa.org.pl)

 

W przypadku członków organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego: Program Aktywni dla Polski 2022 – oferta dla organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego – INSTYTUT IM. WŁADYSŁAWA ANDERSA (instytutandersa.org.pl)

 

Rekrutacja trwa do 15 czerwca!