SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Artykuł: Protokół dyplomatyczny nie taki straszny (jak kiedyś)

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim artykułem Pana Michała Nowakowskiego, doktoranta w Szkole Doktorskiej KUL oraz dwukrotnego absolwenta Lubelskiej Szkoły Dyplomacji organizowanej przez RODM Lublin, dotyczący protokołu dyplomatycznego.

Tekst powstał w ramach projektu realizowanego przez Pana Michała pt. „Świat wartości staropolskich poradników dyplomatycznych w kontekście wczesnonowożytnej europejskiej refleksji o dyplomacji”.

Artykuł dostępny jest TUTAJ