SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Biuletyn RODM Lublin – Call for Papers

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie ogłasza nabór artykułów (naukowych, popularnonaukowych, analitycznych, publicystycznych) do Biuletynu Ośrodka, który jest wydawany w formie rocznika.
Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny – przesyłane prace powinny poruszać tematy związane z historią, stosunkami międzynarodowymi, prawem międzynarodowym, bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym, dyplomacją oraz z dyscyplinami pokrewnymi z zakresu nauk społecznych, prawnych i humanistycznych. Osoby zainteresowane przesłaniem swojego tekstu, mogą uprzednio skonsultować z redakcją temat pracy, w kontekście jej zakresu merytorycznego pasującego do profilu Biuletynu.
Aby praca mogła zostać opublikowana w Biuletynie, musi spełniać wymagania techniczne, przejść pozytywnie wstępną ocenę redakcyjną oraz weryfikację antyplagiatową. Zakwalifikowane dalej prace zostaną poddane procesowi recenzyjnemu oraz (po pozytywnej recenzji) umieszczone w Biuletynie Ośrodka. Publikacja nie podlega opłacie wydawniczej.
• Artykuły należy wysyłać na adres mailowy redaktora Biuletynu: michalkrzaczek6@gmail.com do dnia 31 sierpnia b.r.
• Planowana data wydania Biuletynu to styczeń 2023 roku.
• Szczegółowe wymagania techniczne odnośnie sporządzania prac znajdują się pod linkiem:
http://rodm-lublin.pl/informacje-redakcyjne-dla-autorow…/
W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o wiadomość e-mail na adres: rodm@rodm-lublin.pl lub michalkrzaczek6@gmail.com. Zachęcamy do kontaktu oraz nadsyłania prac!