SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata oksfordzka studentów lubelskich uczelni poświęcona polityce międzynarodowej

23 marca w siedzibie RODM Lublin oraz Instytutu Andersa odbyła się debata oksfordzka poświęcona aktualnym sprawom międzynarodowym. Temat wylosowany przez uczestników dotyczył obecnej roli Stanów Zjednoczonych w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego.

⠀⠀⠀⠀

W debacie wzięli udział studenci reprezentujący:
– Koło Naukowe Historyków Studentów KUL,
– Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych KUL,
– Forum Debat Społecznych im. prof. Antoniego Derynga
– Polską Akademicką Korporację Astrea Lublinensis⠀⠀⠀⠀

W trakcie spotkania została również przybliżona działalność RODM Lublin i Instytutu Andersa, a także zaprezentowane zostały nadchodzące inicjatywy skierowane do osób zainteresowanych karierą dyplomatyczną.
⠀⠀⠀⠀
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w debacie oraz gratulujemy merytorycznych wystąpień! Cieszymy się z dużego zainteresowania wydarzeniem i pozytywnym odbiorem naszych działań. Koła naukowe i organizacje akademickie zainteresowane udziałem w przyszłych debatach lub inicjatywach RODM Lublin zachęcamy do kontaktu na adres: rodm@rodm-lublin.pl