SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata: Polsce służyć, Europę budować – rola Polski w kształtowaniu polityki zagranicznej Unii Europejskiej

Czy nasz kraj ma wpływ na politykę zagraniczną Unii Europejskiej?
Jakie priorytety dotyczące bezpieczeństwa wspólnoty powinna obrać Polska obejmując prezydencje w Radzie Unii Europejskiej?

Zapraszamy na debatę „Polsce służyć, Europę budować – rola Polski w kształtowaniu polityki zagranicznej Unii Europejskiej”, która odbędzie się 9 maja o godzinie 10:50 na KUL w sali CTW-113 (al. Racławickie 14, Lublin)
W nadchodzącej debacie udział wezmą:
– dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
– dr Spasimir Domaradzki (Uniwersytet Warszawski)
– dr Andrzej Dumała (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
– Ilona Raduj (Departament Polityki Zewnętrznej Unii Europejskiej MSZ)
Podczas dyskusji podsumujemy dotychczasowy 20-letni wkład naszego kraju w politykę zewnętrzną wspólnoty i wspólnie porozmawiamy o istotnych kwestiach dla bezpieczeństwa naszego kraju i Europy!
Debata organizowana jest z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz nadchodzącej prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.
Serdecznie zapraszamy!