SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konferencja Naukowa „Eire (IV) Podziały i konflikty w Irlandii dawnej i współczesnej”

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na czwartą edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej Irlandii. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będą podziały i konflikty w Irlandii dawnej i współczesnej.

⠀⠀
Proponujemy podjąć refleksję nad funkcjonującymi w Irlandii podziałami socjopolitycznymi, wzorcami rywalizacji politycznej, nad występującymi tu sporami ideologicznymi, konfliktami wartości, „wojnami kulturowymi”.  Interesować nas będzie tzw. problem anglo-irlandzki, we wszystkich jego wymiarach i odsłonach (ze szczególnym naciskiem na wiek XX i XXI, m.in. irlandzka wojna o niepodległość, okres tzw. Kłopotów, ostatnie kontrowersje wokół brexitu i statusu granicy między Republiką Irlandii a Irlandią Północną), ale także waśnie pomiędzy samymi Irlandczykami (np. irlandzka wojna domowa 1922-23, rywalizacja pomiędzy Fianna Fáil a Fine Gael). Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej (stacjonarnie oraz online) na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS przy ul. Głębokiej 45 w Lublinie.
⠀⠀
Celem naszej konferencji jest zainicjowanie interdyscyplinarnej dyskusji nad tytułową problematyką. Do udziału w sympozjum zapraszamy w szczególności historyków, socjologów, prawników, politologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych oraz nauk społecznych.
⠀⠀⠀⠀
Nasze zaproszenie kierujemy do studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich, którzy interesują się historią, kulturą i życiem politycznym Irlandii. Każdy z prelegentów otrzyma certyfikat potwierdzający jego czynny udział w Konferencji. Zastrzegamy sobie prawo selekcji zgłoszonych tematów na podstawie nadesłanych abstraktów. O podjętych decyzjach i dokładnym planie Konferencji zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową.
⠀⠀⠀⠀
Przewidywany czas na jedno wystąpienie to 15 minut. Uczestnictwo w Konferencji nie podlega opłacie.
⠀⠀⠀⠀
Osoby zainteresowane czynnym udziałem proszone są o wypełnienie FORMULARZA
⠀⠀⠀⠀
Termin naboru abstraktów upływa wraz z dniem 9 maja 2023 r. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie wysłana Państwu 12 maja. Konferencja odbędzie 26 maja 2023 roku.
⠀⠀⠀⠀
W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego:
rodm@rodm-lublin.pl
⠀⠀⠀⠀
Organizatorzy:
– Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie
– Instytut Andersa
– Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka UMCS