SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konferencja naukowa „Polskie państwo na uchodźstwie – zakres pojęciowy, działalność, znaczenie. Stan badań i postulaty badawcze”.

23 listopada 2022 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Ogólnopolska konferencja naukowa „Polskie państwo na uchodźstwie – zakres pojęciowy, działalność, znaczenie. Stan badań i postulaty badawcze” zorganizowana przez nasz Ośrodek, Instytut Andersa oraz Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL.

Konferencja zgromadziła w murach najstarszej lubelskiej Uczelni czołowych badaczy polskiej emigracji politycznej z lat 1939-1990. Konferencja składała się z VI paneli poświęconych: władzom wojskowym i politycznym, powojennym dylematom czy kwestiom definicyjnym. Oficjalnej inauguracji dokonała Pani Profesor Beata Piskorska – prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju KUL.

 

Partnerami merytorycznymi konferencji były portale: British Poles oraz Polskie Radio Zagranica.
Dziękujemy za udział wszystkim prelegentom, a słuchaczom za niezwykle pozytywny odbiór naszej konferencji!