SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Lubelska Szkoła Dyplomacji – REKRUTACJA

Jesteś zainteresowany karierą dyplomatyczną i pracą w międzynarodowym środowisku?

Weź udział w specjalistycznym kursie z udziałem pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przedstawicieli Polskiej Służby Zagranicznej oraz ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych i zrób pierwszy krok do międzynarodowej kariery!

Lubelska Szkoła Dyplomacji to wielowymiarowy projekt edukacyjno-szkoleniowy, autorstwa Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie przy współpracy z Instytutem im. gen. Władysława Andersa, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Akademią Dyplomatyczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych polegający na cyklu spotkań osób zainteresowanych karierą dyplomatyczną z pracownikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, analitykami stosunków międzynarodowych oraz przedstawicielami instytucji publicznych.

Celem przedsięwzięcia jest dostarczenie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu funkcjonowania struktur Ministerstwa oraz polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych, animowanie debaty na tematy istotne z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej oraz przygotowanie potencjalnych kandydatów do egzaminów na aplikacje dyplomatyczno-konsularną.

Przedsięwzięcie skierowane jest do wszystkich osób powyżej osiemnastego roku życia, które zamierzają poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dyplomacji, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, historii, prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych. Lubelska Szkoła Dyplomacji będzie składać się z siedmiu zjazdów realizowanych w formie stacjonarnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Podczas spotkań uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

 • Funkcjonowanie struktur Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • Protokół dyplomatyczny
 • Charakterystyka pracy na placówce zagranicznej
 • Działalność konsularna polskich placówek
 • Polska dyplomacja historyczna oraz publiczna
 • Wyzwania stojące przed Polską Służbą Zagraniczną
 • Możliwości rozwoju kariery w organizacjach międzynarodowych oraz instytucjach unijnych

Ponadto uczestnicy zapoznają się z ofertą edukacyjną College of Europe oraz odbędą spotkanie z przedstawicielami Akademii Dyplomatycznej MSZ przygotowujące do egzaminów na aplikacje dyplomatyczno-konsularną.

Terminy zjazdów w ramach Lubelskiej Szkoły Dyplomacji:

 • 27 października 2022
 • 3 listopada 2022
 • 17 listopada 2022
 • 24 listopada 2022
 • 1 grudnia 2022
 • 8 grudnia 2022
 • 15 grudnia 2022

Aby wziąć udział w przedsięwzięciu, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października 2022 roku (włącznie).

Wszelkie pytania dotyczące Lubelskiej Szkoły Dyplomacji prosimy nadsyłać na adres mailowy rodm@rodm-lublin.pl lub instytut.andersa@gmail.com