SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Podsumowanie tygodnia w polskiej dyplomacji (18.03-22.03.2024)

 Podsumowanie tygodnia w polskiej dyplomacji (18.03-22.03.2024)

1. Minister Radosław Sikorski uczestniczył w Europejskim Forum Humanitarnym w Brukseli, podkreślając polską pomoc dla Ukrainy i Bliskiego Wschodu. Unia Europejska jest kluczowym darczyńcą pomocy humanitarnej, a tematami tegorocznej edycji to zapomniane kryzysy i finansowanie działań humanitarnych. Dyskusje obejmowały udział wysokich rangą przedstawicieli, takich jak zastępca Sekretarza Generalnego ONZ ds. Humanitarnych M. Griffiths i komisarz UE ds. Zarządzania Kryzysowego J. Lenarcic.
⠀⠀
2. Minister Spraw Zagranicznych uczestniczył w Radzie do Spraw Zagranicznych. Główne tematy spotkania to agresja Rosji wobec Ukrainy i kwestie związane z Białorusią. Minister Sikorski postulował przyjęcie sankcji sektorowych wobec Rosji i Białorusi oraz wspieranie Ukrainy. Omówiono konieczność przeciwdziałania fałszywej narracji Białorusi i wsparcie dla białoruskiej opozycji. Dyskutowano także z Sekretarzem Stanu USA Antonym Blinkenem na temat wsparcia dla Ukrainy i konieczności przekazania aktywów rosyjskich na cele wojskowe.
⠀⠀
3. Spotkanie w Warszawie szefów MSZ Polski i Litwy. Rozmowy skupiły się na dwustronnych relacjach, bezpieczeństwie oraz wsparciu dla Ukrainy. Omawiano również współpracę w ramach NATO i działania dotyczące Rosji i Białorusi. Perspektywa Polski i Litwy wobec Ukrainy oraz sankcji była zgodna, a ministrowie zadeklarowali gotowość do dalszej współpracy w zakresie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.
⠀⠀
4. Dwudniowa wizyta Ministra Radosława Sikorskiego w Pradze. Celem wizyty było spotkanie z ministrem Janem Lipavským. Polsko-czeskie konsultacje potwierdziły jednomyślność w wielu kwestiach, włącznie z wsparciem dla Ukrainy i zaostrzeniem sankcji wobec Rosji. Polska dołączyła do czeskiej inicjatywy dotyczącej amunicji dla Ukrainy.
⠀⠀
5. Spotkanie szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej. Ministrowie Polski, Czech, Słowacji i Węgier omawiali wsparcie Ukrainy, sytuację na Bliskim Wschodzie, rozszerzenie UE oraz nowe sankcje wobec Rosji i Białorusi. Minister Sikorski docenił pomoc Czech dla Ukrainy i zaapelował o wsparcie wojskowe dla Kijowa. Omówiono także rolę Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w wzmacnianiu więzi między państwami V4 oraz wsparciu dla Ukrainy. Spotkanie to było pierwszym od czasu objęcia prezydencji przez Czechy w Grupie Wyszehradzkiej.
⠀⠀
Źródło: MSZ
Fot. Sebastian Indra