SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata „Co po prawie? Wybierz dalszą ścieżkę kariery”

Debata „Co po prawie? Wybierz dalszą ścieżkę kariery”
7 grudnia 2022 roku wspólnie z dwiema organizacjami akademickimi: Forum Debat Społecznych oraz Korporacją Akademicką Astrea Lublinensis zorganizowaliśmy na KUL debatę „Co po prawie? Wybierz dalszą ścieżkę kariery” poświęconą dalszym możliwościom rozwijania kariery zawodowej dla absolwentów prawa.

Czytaj dalej...

Spotkanie przedstawicieli sieci RODM w Łańcucie

Spotkanie przedstawicieli sieci RODM w Łańcucie

W dniach 6-8 grudnia 2022 roku w Łańcucie odbył się kolejny zjazd pracowników sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej. Podczas spotkania mogliśmy podsumować roczną działalność RODM Lublin prowadzonego przez Instytut Andersa. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Ośrodków w Polsce oraz pracownicy i kierownictwo Akademii Dyplomatycznej MSZ, w tym Szef Służby Zagranicznej Pan Minister Arkady Rzegocki oraz zastępca dyrektora Akademii Pan Bartosz Marcinkowski.

Czytaj dalej...

Konferencja naukowa „Polskie państwo na uchodźstwie – zakres pojęciowy, działalność, znaczenie. Stan badań i postulaty badawcze”.

Konferencja naukowa „Polskie państwo na uchodźstwie – zakres pojęciowy, działalność, znaczenie. Stan badań i postulaty badawcze”.

23 listopada 2022 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Ogólnopolska konferencja naukowa „Polskie państwo na uchodźstwie – zakres pojęciowy, działalność, znaczenie. Stan badań i postulaty badawcze” zorganizowana przez nasz Ośrodek, Instytut Andersa oraz Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL.

Czytaj dalej...

Polonijne Forum Środkowoeuropejskie

Polonijne Forum Środkowoeuropejskie
W miniony weekend odbyło się kolejne wydarzenie zorganizowane przez nasz Ośrodek. Ponownie spotkaliśmy się w murach Akademii Zamojskiej, tym razem na Polonijnym Forum Środkowoeuropejskim – dyskusyjno-szkoleniowym wydarzeniu poświęconym funkcjonowaniu organizacji polonijnych w państwach regionu Europy Środkowej.

Dyskutantami Forum byli m.in.: prof. Paweł Skrzydlewski, prof. Bogusław Kopka, red. Szymon Brandys, Andrzej Kempa, Rajmund Klonowski, Marek Berky, István Miklós Balázs oraz Miriam Róża Abbas.

W ramach Forum odbyła się debata pod tematem przewodnim: Polacy w państwach Europy Środkowej. Szanse i wyzwania. Podczas dyskusji poruszono zagadnienia związane z funkcjonowaniem mediów polonijnych oraz sposobami docierania z przekazem do młodego pokolenia Polonii, a także omawiano koncepcje ulepszenia współpracy między organizacjami polonijnymi państw Europy Środkowej. W debacie wzięli również udział Sławomir Kowalski – dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Organizatorami wydarzenia byli:

Czytaj dalej...

Seminarium Środkowoeuropejskie

Seminarium Środkowoeuropejskie
W dniach 21-23 października 2022 r. w gmachu Akademii Zamojskiej odbyło się Seminarium Środkowoeuropejskie. Była to szkoła letnia bazująca na cyklu debat i wykładów z udziałem czołowych badaczy stosunków międzynarodowych regionu Europy Środkowej.

Czytaj dalej...