SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Spotkanie sieci RODM w Warszawie

W dniach 29-31 marca w Warszawie odbył się zjazd Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej.

Delegacja RODM Lublin miała okazję zapoznać się z funkcjonowaniem i bieżącymi priorytetami polskiej służby zagranicznej.
W wydarzeniu wzięli udział Szef Służby Zagranicznej Arkady Rzegocki, wiceminister Arkadiusz Mularczyk i Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera Stanisław Żaryn.
Organizatorem spotkania RODM była Akademia Dyplomatyczna MSZ.