SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Spotkanie z Szefem Służby Zagranicznej – Ministrem Arkadym Rzegockim

10 marca mieliśmy przyjemność organizować spotkanie spotkanie z Ministrem Arkadym Rzegockim – Szefem Służby Zagranicznej RP, który przybliżył uczestnikom spotkania specyfikę pracy w korpusie dyplomatycznym, a także opowiedział o poszczególnych etapach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.
Panu Ministrowi, a także wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia pragniemy podziękować za wspólne spotkanie i dyskusję.
Przypominamy, że szczegóły dot. konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną znajdą państwo również pod linkiem: