SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wizyta Szefa Służby Zagranicznej na KUL

1 grudnia na KUL odbyła się wizyta Szefa Służby Zagranicznej, Pana Ministra Piotra Rychlika oraz Pani Ambasador Iwony Woickiej-Żuławskiej z Akademii Dyplomatycznej MSZ

Spotkaniu towarzyszył wykład Pana Ministra, a także ożywiona dyskusja poświęcona międzynarodowemu porządkowi prawnemu wobec bieżących wyzwań geopolitycznych. W drugiej części spotkania słuchacze mieli okazję dowiedzieć się od Pani Ambasador więcej informacji o pracy w służbie zagranicznej, procesie rekrutacyjnym do MSZ oraz aplikacji dyplomatyczno-konsularnej.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Centrum Badań nad Dyplomacją KUL. Cieszymy się, że jako Ośrodek mogliśmy być partnerem spotkania.