SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Zapraszamy na III edycje ogólnopolskiej irlandystycznej konferencji naukowej „Éire”

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na trzecią edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej Irlandii. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będą przemiany społeczne, polityczne i gospodarcze Irlandii w latach 1932 – 2022.

Pragniemy ukazać obraz państwa i narodu, który kształtował się na przestrzeni ostatniego stulecia. Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej (stacjonarnie oraz online) w siedzibie Instytutu Andersa oraz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Bartosza Głowackiego 16. Asumptem do podjęcia rozważań nad wskazaną problematyką jest przypadająca na ten rok 90. rocznica utworzenia rządu przez partię „Fianna Fáil” (Żołnierze Losu) pod przewodnictwem Éamona de Valery. Od tamtego czasu Irlandia zmierzyła się z wieloma wyzwaniami o charakterze ekonomicznym oraz politycznym, które zapisały się w historii młodego państwa, m.in.: wojna ekonomiczna z Wielką Brytanią, uchwalenie nowej konstytucji oraz trudny wybór neutralności Irlandii wobec II wojny światowej.
Celem organizowanej przez nas Konferencji jest interdyscyplinarna dyskusja nad przebiegiem wydarzeń w ostatnim 90-leciu historii Irlandii. W szczególności interesują nas aspekty historyczne, socjologiczne, prawne, politologiczne oraz ekonomiczne. Konferencja kierowana jest do studentów, doktorantów, jak również i do pracowników naukowych, dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych, którzy interesują się tematyką historii Irlandii.
Każdy z prelegentów otrzyma certyfikat potwierdzający jego czynny udział w Konferencji. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru najlepszych prac. O podjętych decyzjach i dokładnym planie Konferencji zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową.
Uczestnictwo w Konferencji nie podlega opłacie.
Osoby zainteresowane czynnym udziałem proszone są o wypełnienie poniższego formularza:
Termin naboru abstraktów upływa wraz z dniem 22 listopada 2022 r.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego: kontakt@instytutandersa.org.pl