SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Polonijne Forum Środkowoeuropejskie

W miniony weekend odbyło się kolejne wydarzenie zorganizowane przez nasz Ośrodek. Ponownie spotkaliśmy się w murach Akademii Zamojskiej, tym razem na Polonijnym Forum Środkowoeuropejskim – dyskusyjno-szkoleniowym wydarzeniu poświęconym funkcjonowaniu organizacji polonijnych w państwach regionu Europy Środkowej.

Dyskutantami Forum byli m.in.: prof. Paweł Skrzydlewski, prof. Bogusław Kopka, red. Szymon Brandys, Andrzej Kempa, Rajmund Klonowski, Marek Berky, István Miklós Balázs oraz Miriam Róża Abbas.

W ramach Forum odbyła się debata pod tematem przewodnim: Polacy w państwach Europy Środkowej. Szanse i wyzwania. Podczas dyskusji poruszono zagadnienia związane z funkcjonowaniem mediów polonijnych oraz sposobami docierania z przekazem do młodego pokolenia Polonii, a także omawiano koncepcje ulepszenia współpracy między organizacjami polonijnymi państw Europy Środkowej. W debacie wzięli również udział Sławomir Kowalski – dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Organizatorami wydarzenia byli:

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie
Akademia Zamojska
Instytut De Republica
Instytut Andersa
Fot. Instytut De Republica / Andrzej Chroń