SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

III edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej „ÉIRE”

III edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej „ÉIRE”

16 grudnia w siedzibie Instytutu Andersa oraz RODM Lublin odbyła się III edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej współczesnej Irlandii. Konferencja odbyła się w formie hybrydowej i zgromadziła szereg czołowych badaczy historii, polityki i społeczeństwa irlandzkiego. Udział w konferencji wzięli także studenci oraz doktoranci rozpoczynający swoją karierę naukową. Cieszymy się, że organizowana przez nas konferencja z roku na rok cieszy się rosnącym zainteresowaniem.

Czytaj dalej...

Lubelska Szkoła Dyplomacji

Lubelska Szkoła Dyplomacji

W dniach 27.10 – 15.12 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się IV edycja Lubelskiej Szkoły Dyplomacji realizowanej przez nasz Ośrodek przy współpracy z Instytutem Andersa, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Akademią Dyplomatyczną MSZ. Przedsięwzięcie obejmowało siedem zjazdów, podczas których słuchacze mogli zapoznać się z podstawami protokołu dyplomatycznego, funkcjonowaniem struktur MSZ, charakterystyką pracy na placówce zagranicznej oraz odbyć szereg dyskusji na tematy istotne z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej. Celem spotkań było zachęcenie studentów oraz absolwentów do obrania kariery dyplomatycznej bądź pracy w instytucjach międzynarodowych gdzie mogliby reprezentować Polskę.

Czytaj dalej...

Gra miejsca poświęcona lubelskiej Solidarności

Gra miejsca poświęcona lubelskiej Solidarności

12 grudnia, z okazji zbliżającej się rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, w siedzibie lubelskiej Solidarności zorganizowaliśmy tematyczny Escape-room poświęcony historii lubelskiej Solidarności. Udział w inicjatywie wzięli uczniowie lubelskich szkół średnich wraz z nauczycielami. Uczestnicy mieli za zadanie opuścić pokój pełen zagadek związanych ze strajkami, które odbyły się na Lubelszczyźnie w latach osiemdziesiątych

Czytaj dalej...

Debata „Co po prawie? Wybierz dalszą ścieżkę kariery”

Debata „Co po prawie? Wybierz dalszą ścieżkę kariery”
7 grudnia 2022 roku wspólnie z dwiema organizacjami akademickimi: Forum Debat Społecznych oraz Korporacją Akademicką Astrea Lublinensis zorganizowaliśmy na KUL debatę „Co po prawie? Wybierz dalszą ścieżkę kariery” poświęconą dalszym możliwościom rozwijania kariery zawodowej dla absolwentów prawa.

Czytaj dalej...

Spotkanie przedstawicieli sieci RODM w Łańcucie

Spotkanie przedstawicieli sieci RODM w Łańcucie

W dniach 6-8 grudnia 2022 roku w Łańcucie odbył się kolejny zjazd pracowników sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej. Podczas spotkania mogliśmy podsumować roczną działalność RODM Lublin prowadzonego przez Instytut Andersa. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Ośrodków w Polsce oraz pracownicy i kierownictwo Akademii Dyplomatycznej MSZ, w tym Szef Służby Zagranicznej Pan Minister Arkady Rzegocki oraz zastępca dyrektora Akademii Pan Bartosz Marcinkowski.

Czytaj dalej...